Comune di Barletta - link a home page Comune di Barletta - link a home page
  link a home Settore Tributi link a IMU link a TARI link a addizionale IRPEF link a Canone Patrimoniale link a tributi anni precedenti  

TRIBUTI ANNI PRECEDENTI
 
• TRIBUTI MINORI

• TARI 2023
• IMU 2023
 
• TARI 2022
• IMU 2022
 
• TARI 2021
• IMU 2021
 
• TARI 2020
• IMU 2020
 
• IUC 2019
 
• IUC 2018
 
• IUC 2017
 
• IUC 2016
 
• IUC 2015
 
• IUC 2014
 
• TRIBUTI E INFORMATIVE
ANNI PRECEDENTI AL 2014